Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm

I Gathering Storm, den anden udvidelse til Civilization VI, er verdenen omkring dig mere levende end nogensinde før.

Før dit folk til sejr ved at udvikle nye avancerede teknologier, bygge projekter og forhandle med det internationale samfund om vigtige emner i World Congress.

De valg, du træffer i spillet, vil påvirke verdenens økosystem og kan være afgørende for hele planetens fremtid. Naturkatastrofer som oversvømmelser, storme og vulkaner kan ødelægge dine forbedringer og distrikter — men de kan også gøre landet mere frodigt, når de er overstået.

Ud over disse nye systemer introducerer Civilization VI: Gathering Storm også otte nye civilisationer og ni nye ledere. Du kan bygge syv nye underværker samt en række nye enheder, distrikter, bygninger og forbedringer.


Ingeniørprojekter

Formgiv verdenen omkring dit rige for at tage kontrol over ufordelagtigt terræn ved at lave forbedringer som kanaler, dæmninger, tunneller og jernbaner. Når du grundlægger byer, skal du tænke på oversvømmelsesrisikoen for at lavt beliggende områder ved kysten. Men husk, at nye teknologier længere inde i spillet, som for eksempel Flood Barriers, kan beskytte disse felter.

Strøm og Begrænsede Ressourcer

Strategiske ressourcer spiller en ekstra vigtig rolle i Gathering Storm. Disse ressourcer kan nu bruges af kraftværker, så de kan generere elektricitet til dine byer. Til at begynde med vil du drive dine mest avancerede bygninger ved at afbrænde kulstofbaserede ressourcer som kul og olie, men du vil låse op for bæredygtige energikilder, når du kommer frem til moderne teknologier. Dine valg i forbindelse med ressourceforbrug vil påvirke verdenens temperatur og kan få poler til at smelte og vandstanden i havene til at stige.Nye Ledere og Civilisationer

Der bliver introduceret ni nye ledere fra otte nye civilisationer. Hver af dem har unikke bonusser og spilelementer samt i alt ni unikke enheder, fire unikke bygninger, tre unikke forbedringer, to unikke distrikter og én unik guvernør.

Mere Nyt Indhold

Syv nye underværker, syv naturlige underværker, 18 nye enheder, 15 nye forbedringer, 9 nye bygninger, 5 nye distrikter, 2 nye bysæt, 9 nye teknologier og 10 nye Civics er blevet tilføjet.

Teknologier og Civics fra det 21. Århundrede

En ny æra er blevet tilføjet til Technology- og Civics-træerne. Bekæmp nye miljøeffekter med spekulative idéer, som for eksempel at flytte hele din befolkning ud på havet og udvikle nye teknologier, der kan indfange co2.

Forbedrede Gameplay-systemer

Espionage-systemet er blevet forbedret med nye valgmuligheder, Culture- og Science-sejre er blevet opdateret, nye Historic Moments er blevet tilføjet, og der er foretaget yderligere forbedringer af andre eksisterende systemer.

Miljøeffekter

Vulkaner, storme (snestorme, sandstorme, tornadoer, orkaner), klimaforandringer, oversvømmelser og tørker.

Nye Scenarier


The Black Death

Den Sorte Død hærgede Europa og det vestlige Asien i midten af det 14. århundrede, og pesten dræbte en større del af befolkningen end nogen andre begivenheder i verdenshistorien. Pandemien dræbte millioner af mennesker, ødelagde hele økonomier, skabte tumult i politiske dynastier og omdannede hele den vestlige verden. Din opgave er at føre din nation gennem katastrofen: Hold din befolkning i live, bevar en stærk økonomi, og hold fast i troen i en verden fyldt med rædsel og desperation.

War Machine

I starten af 1. verdenskrig havde den kejserlige tyske hær en vovemodig plan: At invadere det neutrale Belgien og lave et lynangreb på Frankrig, for de kunne mobilisere et forsvar. Hvis det lykkedes, ville de tyske styrker erobre Paris inden for en måned og gøre en permanent ende på al modstand. Som modsvar iværksatte franskmændene Plan 17 — et totalangreb rettet mod at møde og standse den tyske offensiv. Da der blev erklæret krig, mobiliserede begge hære i en af verdenshistoriens mest chokerende militærkampagner. I dette multiplayer-scenarie indtager spillerne rollen som en af de to stormagter ved denne skillelinje. Som Tyskland får du til opgave at erobre Paris. Som Frankrig får du til opgave at forhindre erobringen af Paris. Tiden går, og fjenden er på farten. Ryk frem!